Strategia firmy Apple Inc. na lata 2014-2017.

Ankieta jest częścią pracy dysertacyjnej (końcowej) na studiach MBA in IT - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
Autor: Paweł Dziennik: pdziennik@magneticpoint.com.

Ankieta jest anonimowa, jest skierowana do osób, które miały okazję pracować z urządzeniami Apple prywatnie lub zawodowo.

Jej wypełnienie zajmie Ci maksymalnie kilka minut.

Zawiera 13 pytań: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania rankingowe, polegające na ułożeniu odpowiedzi w określonym porządku. Niektóre z pytań zawierają pole "Other", pozwalające na wpisanie własnej odpowiedzi.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal